01

Občianske združenie Pre Stredoškolákov

Tím stredoškolákov z Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave s rôznymi záujmami v roku 2012 spájal záujem o projekty, štipendiá a štúdium v zahraničí. Hľadaním informácií o týchto voľnočasových aktivitách a možnostiach každý z nich strávil veľké množstvo času, tak sa rozhodli každému stredoškolákovi únavné zhŕňanie dát uľahčiť a poskytnúť vlastnoručne nazbierané informácie spolu s osobnými postrehmi a skúsenosťami prostredníctvom internetovej stránky, verejných podujatí a osobných stretnutí.
Dnes je Pre Stredoškolákov nielen informačný portál, ale aj program neformálnych vzdelávacích podujatí v mestách na celom Slovensku, mentoringový Pre Stredoškolákov Leadership Programme a rovesnícky program Buddík – ale predovšetkým komunita aktívnych študentov, ktorí sa neboja spraviť krok nielen pre svoju kariéru, ale aj pre vzdelávanie na Slovensku.
Občianske združenie Pre Stredoškolákov je organizátorom simulovaných Študentských volieb do orgánov samosprávnych krajov – Študentských volieb 2017.

Zodpovední za projekt:
Paula Belicová (Trnava)
Andrea Ďuricová (Banská Štiavnica)
Nikola Gajdošová, 0904093989, nikola@pres.sk
Martina Hrušková (Banská Štiavnica, Zvolen)
Michaela Knošková (Žilina)
Martin Kuštek, 0917393048 volby@rmbrk.sk
Xenia Sikora, xenia@rmbrk.sk
Ivan Šimo, ivan@pres.sk
Veronika Radobická (Banská Štiavnica)
Adriana Repáňová (Žilina)

02

Rada mládeže Bratislavského kraja

RMBRK združuje detské a mládežnícke organizácie, žiacke školské rady, pracovníkov s mládežou, výskumníkov mládeže a iných odborníkov pracujúcich s mládežou, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a mládežníckych dobrovoľníkov pôsobiacich v Bratislavskom kraji.
Zo záujmu mladých ľudí v RMBRK, ktorí chcú zlepšiť situáciu mladých ľudí pre seba v hlavnom meste, ako aj na celom Slovensku, vznikajú projekty, ako boli Študentské voľby 2016, postavené na spoločných cieľoch a nezištnej spolupráci.
Podobne ako Rada mládeže, Študentské voľby sú projekt otvorený spolupráci pre každého mladého človeka svíziou slobodnej, kultúrnej a demokratickej spoločnosti, ktorú aktívne vytvárajú aj mladí ľudia.
03

Inštitút pre verejné otázky

IVO je nezávislým centrom pre analýzy otázok verejnej politiky a
transformačných procesov. Generuje myšlienky schopné ovplyvniť proces prípravy a implementácie dôležitých
spoločenských rozhodnutí. Zverejňovaním svojich výskumných zistení IVO participuje na rozprave o dôležitých
otázkach verejného záujmu. Poskytuje kritickú odbornú reflexiu a oponentúru riešení, ponúkaných rozmanitými
spoločenskými aktérmi.
IVO organizoval komunálne, prezidentské a európske Študentské voľby 2014.