Študentské voľby sú neformálnym vzdelávaním k aktívnemu občianstvu najmä pre študentov, ktorí nemajú právo voliť. Organizátorom Študentských volieb je združenie Pre Stredoškolákov v spolupráci so strednými školami, nevykonáva ich za tým účelom zriadená prieskumná agentúra, preto nie sú volebným prieskumom podľa zákona o volebnej kampani (celé právne stanovisko). Volebná účasť v Študentských voľbách prevyšuje odhady účasti

Vážení učitelia a členovia študentských volebných komisií, pripravili sme pre vás pomôcku, ako z PSČ zatriediť študentov do volebných obvodov. Kompletný zoznam obvodov a PSČ sme spracovali v našich kandidátkach alebo nájdete na data.gov.sk PSČ Mesto Obvod 811 Bratislava Volebný obvod 1: Bratislava – Staré Mesto 821 Bratislava Volebný obvod 2-4: Bratislava – Ružinov, Podunajské

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sú špecifické voľnou definíciou volebných obvodov. Pre tieto Študentské voľby sme vybrali koncept, kedy študent volí aj kandidátov na poslancov, ktorých ponuka a počet sa líši z obvodu na obvod. Prosím vyplňte „objednávkový formulár“ pre vašu školu, aby sme vedeli koľko ktorých lístkov zaslať na vašu školu.

Študentské voľby kladú analytikom aj politikom zaujímavé otázky. Výsledky simulovaných volieb do parlamentu v r. 2016 spracoval Ján Bartoš z Inštitútu pre verejné otázky.