Študentské voľby sú neformálnym vzdelávaním k aktívnemu občianstvu najmä pre študentov, ktorí nemajú právo voliť. Organizátorom Študentských volieb je združenie Pre Stredoškolákov v spolupráci so strednými školami, nevykonáva ich za tým účelom zriadená prieskumná agentúra, preto nie sú volebným prieskumom podľa zákona o volebnej kampani (celé právne stanovisko).

Volebná účasť v Študentských voľbách prevyšuje odhady účasti prvovoličov

Účasť v Študentských voľbách 2017. Pre Stredoškolákov, 2017.

Študentské voľby sa konali 25. – 27. októbra 2017 na 47 stredných školách s celkovým počtom vyše 20 tis. študentov vo všetkých krajoch so zastúpením všetkých typov škôl podľa druhu vzdelávania aj zriaďovateľa. Celková účasť dosiahla 47%, čo je niekoľkonásobne viac než je odhadovaná účasť prvovoličov na oficiálnych voľbách. Oprávnenými „voličmi“ boli študenti nad 15 rokov – symbolický vek, kedy mladí ľudia dostávajú svoj občiansky preukaz a s ním občianske práva a povinnosti. Podľa účasti mladí ľudia teda preukázateľne majú záujem o účasť na verejnom živote prostredníctvom volieb – čo sa však stane s týmto záujmom, kým získajú aktívne volebné právo? To je prvá z mnohých otázok, ktoré projekt Študentských volieb nastoľuje.

Priebeh študentských volieb

Realizačný tím Študentských volieb nadviazal na skúsenosti organizátorov minulých Študentských volieb (Rada mládeže Bratislavského kraja, 2016 a Inštitút pre verejné otázky, 2014). Zásadou pri organizácii bol princíp „mladí ľudia mladým“ – čo znamenalo, že všetky činnosti od vytvorenia vizuálnej identity (Župany – Katarína Neuschlová, 2017), cez komunikáciu so školami (komunikačný tím 7 stredoškolákov) až po analytickú prípravu a spracovanie zápisníc vykonávali dobrovoľníci – stredoškoláci alebo poslucháči vysokých škôl. Súčasťou projektu bola aj e-mailová anketa na kandidátov, v rámci ktorej 120 kandidátov odpovedalo na otázky, aké zmeny pre mladých ľudí by radi presadili na úrovni župy vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.

Slabou stránkou sa ukázala distribúcia volebných lístkov, ktorá niekoľkým školám, riaditeľkám, učiteľom a študentským komisiám spôsobila nemalé stresy a problémy. Išlo o zlú objednávku na strane dodávateľa mimo našej moci, ale za spôsobené potiaže sa veľmi ospravedlňujeme. Ďalej, vo väčšej miere ako minulý rok pri parlamentných voľbách, sa mnohé školy zdráhali zapojiť do projektu pre možný dopad zo strany zriaďovateľov, a o to viac oceňujeme statočné školy a ich riaditeľov a riaditeľky za podporu účasti mladých ľudí na verejnom živote.

Súčasťou projektu je od samého začiatku aj rovesnícke vzdelávanie prostredníctvom prezenčných workshopov na školách a podujatiach, ktoré nadväzuje na program diskusií a workshopov Pre Stredoškolákov z uplynulých rokov. Združenie Pre Stredoškolákov vykonáva pre Úrad Splnomocnenca vlády SR podľa vlastnej metodiky so svojimi stredoškolskými ambasádormi interaktívne workshopy pre študentov stredných škôl a budúcich prvovoličov o kompetenciách obcí, miest a samosprávnych krajov a o možnostiach vyjadrenia hlasu mladých ľudí. Školy a mladí ľudia, ktorí o takéto workshopy majú záujem, sa môžu prihlásiť na stránke PreStredoškolákov.sk

V poradí podľa účasti predstavujeme kandidátov, ktorých by Študentské voľby zvolili.

Študentské voľby by v Nitrianskom kraji zvolili Jána Grešša.

Študentské voľby v Nitrianskom kraji. Pre Stredoškolákov, 2017

V Nitrianskom kraji s vysokou volebnou účasťou (63,15%) zvolili študenti Jána Grešša (39,22%) pred Petrom Oremusom (30,15%). Hlasovania sa zúčastnili študenti zo všetkých volebných obvodov.

Študentské voľby by v Banskobystrickom kraji zvolili Jána Luntera.

Študentské voľby v Banskobystrickom kraji. Pre Stredoškolákov, 2017

V Banskobystrickom kraji s vysokou volebnou účasťou (62,09%) zvolili študenti Jána Luntera (56,25%) pred Mariánom Kotlebom (16,42%). Hlasovania sa zúčastnili študenti zo všetkých volebných obvodov okrem Poltára.

Študentské voľby by v Košickom kraji zvolili Rastislava Trnku.

Študentské voľby v Košickom kraji. Pre Stredoškolákov, 2017

V Košickom kraji s vysokou volebnou účasťou (61,41%) zvolili študenti Rastislava Trnku (36,83%) pred Richardom Rašim (23,92%). Hlasovania sa zúčastnili študenti zo všetkých volebných obvodov.

Študentské voľby by v Prešovskom kraji zvolili Milana Majerského.

Študentské voľby v Prešovskom kraji. Pre Stredoškolákov, 2017

V Prešovskom kraji s vysokou volebnou účasťou (59,65%) zvolili študenti Milana Majerského (54,57%) pred Petrom Chudíkom (8,00%). Hlasovania sa zúčastnili študenti zo všetkých volebných obvodov okrem Medzilaboriec.

Študentské voľby by v Žilinskom kraji zvolili Eriku Jurinovú.

Študentské voľby v Žilinskom kraji. Pre Stredoškolákov, 2017

V Žilinskom kraji s volebnou účasťou 47,83% zvolili študenti Eriku Jurinovú (37,69%) pred Jurajom Blanárom (15,73%). Hlasovania sa zúčastnili študenti zo všetkých volebných obvodov. Pre zaujímavosť odporúčame sledovať aj Simulované elektronické voľby Rady mládeže Žilinského kraja, ktorá takisto spracovala odpovede kandidátov na otázky, prečo voliť a spolupráce s krajskou radou mládeže. Výsledky žilinských regionálnych simulovaných volieb budú dostupné v pondelok 6. 11. 2017. (Aktualizácia: kvôli „zákazu“ zo strany župy bola zanedbateľná účasť, ktorá potvrdila víťazstvo Eriky Jurinovej.)

Študentské voľby by v Trenčianskom kraji zvolili Štefana Škultétyho.

Študentské voľby v Trenčianskom kraji. Pre Stredoškolákov, 2017

V Trenčianskom kraji s nižšou volebnou účasťou (29,17%) zvolili študenti Štefana Škultétyho (25,74%) pred Jaroslavom Baškom (22,77%). Hlasovania sa zúčastnili študenti zo všetkých volebných obvodov. Pre zaujímavosť odporúčame sledovať aj Simulované elektronické voľby Rady mládeže Trenčianskeho kraja. (Aktualizácia: výsledky trenčianskeho projektu ukázali slabú účasť 1487 z cca 12 tis. študentov a víťazstvo stávajúceho župana).

Študentské voľby by v Trnavskom kraji zvolili Jozefa Viskupiča.

Študentské voľby v Trnavskom kraji. Pre Stredoškolákov, 2017

V Trnavskom kraji s nižšou volebnou účasťou (27,89%) zvolili študenti Jozefa Viskupiča (46,18%) pred Jaroslavom Cehlárikom (19,08%). Hlasovania sa zúčastnili študenti zo všetkých volebných obvodov okrem Senice.

Študentské voľby by v Bratislavskom kraji zvolili Juraja Drobu.

Študentské voľby v Bratislavskom kraji. Pre Stredoškolákov, 2017

V Bratislavskom kraji s nižšou volebnou účasťou (26,80%) zvolili študenti Juraja Drobu (16,57%) pred Rudolfom Kusým (12,29%). Účasť ďalej poznačilo aj vysoké množstvo neplatných lístkov (8,49%), čo naznačuje najmä recesistické hlasy a poznámky, alebo prázdne lístky. Hlasovania sa zúčastnili študenti zo všetkých volebných obvodov okrem obvodu 22, ktorý tvoria obce seneckého okresu pri Kráľovej pri Senci.

O združení Pre Stredoškolákov

Mladí ľudia zo združenia Pre Stredoškolákov vo svojom voľnom čase dobrovoľnícky pripravujú nielen informačný portál o vzdelávacích aktivitách, štipendiách a príležitostiach, ale aj program neformálnych vzdelávacích podujatí v mestách na celom Slovensku, mentoringový Pre Stredoškolákov Leadership Programme, konferenciu Na káve s možnosťami a rovesnícky program Buddík, ale tvoria predovšetkým komunitu aktívnych študentov, ktorí sa neboja spraviť krok nielen pre svoju kariéru, ale aj pre vzdelávanie na Slovensku.

Združenie vzniklo v r. 2012 na pôde Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave, ale dnes ho tvoria skupiny študentov z miest po celom Slovensku. Naša činnosť je možná len vďaka darom a grantom, podporiť nás môžete cez Darujme.sk

Za správnosť: Martin Kuštek, vedúci Rady mládeže Bratislavského kraja a metodický garant projektu.