ŠTUDENTSKÉ VOĽBY

Čo by zmenili voľby, keby hlasovali stredoškolskí študenti?

Tvoje meno (povinné)

Tvoj email (povinné)

Chcem vedieť výsledky Študentských volieb, keď budú!

Správa

Domov

Čo sú Študentské voľby

Študentské voľby sú projekt Inštitútu pre verejné otázky (IVO), ktorého prvý ročník (2014) vychádzal z úspešnosti podobných projektov realizovaných napríklad v Českej republike. V rámci tohto projektu študenti stredných škôl v SR realizovali modelové voľby v jeden určitý deň, ktorých výsledky sumarizoval a zverejnil Inštitút pre verejné otázky.

Pred marcovými parlamentnými voľbami v roku 2016 ich organizátorom je Rada mládeže Bratislavského kraja s láskavou podporou IVO.

Prečo študentské voľby

Cieľom projektu je zoznámiť študentov so základnými demokratickými princípmi fungovania spoločnosti a zvýšiť informovanosť a povedomie o fungovaní volebných systémov v Slovenskej republike v cieľovej skupine 15 až 18-ročných študentov stredných škôl a vtiahnuť ju do verejného priestoru a zvýšiť občiansku angažovanosť prostredníctvom realizovania modelových volieb medzi stredoškolskými študentmi.

Domov

Študenti o voľbách

Domov

” Každý hlas vo voľbách sa ráta, treba si to vážiť a nakladať s tým čo najlepšie “
– Danielka, Piešťany

Domov

” Volil by som tých, čo majú podporu ľudí, ktorých uznávam. “
– Salko, Bratislava

Domov

“ Študentské voľby sú ešte lepší nápad ako normálne voľby.”
– Viki, Bratislava